Mountainbike United™ donationsprogram

Mountainbike United™ arbejder for at samle og styrke mountainbike sporten og har derfor besluttet at give en del af abonnentsbetalingen direkte tilbage til de danske mountainbike spor.

Mountainbike United™ donere 70 kr pr årsabonnent og 5 kr pr måneds abonnent til de danske mountainbike spor. 

En gang årligt uddeles de indsamlede penge efter følgende fordelings nøgle:

  75% udloves blandt alle de danske spor der er tilmeldt Ontrail programmet og som er oprettet og vedligeholdt på Mountainbike United’s platform 

25 % går til en national forening eller organisation der arbejder for mountainbike sportens fremme og de danske mountainbike spor’s fortsatte udvikling.  

Uddelingen af midler til de danske spor sker på baggrund af registrerede kørsler i Mountainbike United™ app’en samt antallet af forskellige ryttere der har besøgt sporet i løbet af uddelings året. % 

Den National forening skal anvende min 75% af de tildelt midler til afvikling af kurser i sporbygning, graduering samt mærkning af spor og til hjælp til konkrete projekter på spor områder rundt om i landet.   (Pengene må ikke uddeles  til spor, områder, virksomheder eller foreninger som medlemmer i bestyrelsen har særlig interesse i) 

Den nationale forening der tilbydes midler  fra Mountainbike United’s donations program udvælges for et år af gangen.  

Foreninger med et sportsligt formål og som tilbyder aktivteter over hele landet på Mountainbike United™  samt giver abonnenter medlemskab under særlige gunstige vilkår har forrang.